Patarimai steigiant įmonę internetu | UAB Covinus

Patarimai steigiant įmonę internetu

Įsteigti įmonę internetu greičiau, lengviau ir pigiau nei steigiant įmonę įprastu būdų (dokumentus tvirtinant pas notarą). Įmonės steigimas Jums užtruks apie 3 darbo dienas ir tam Jums galbūt net nereikės išeiti iš namų, o kas svarbiausiai,  tai steigiant įmonę internetu Jums nereikės notaro paslaugų ir sutaupysite ~115,84 Eur.

Įsteigti įmonę (individualią įmonę, uždarąją akcinę bendrovę, asociaciją, viešąją įstaigą, mažąją bendriją ar labdaros ir paramos fondą) galima internetu per elektroninę Registrų centro klientų savitarnos sistemą, jeigu:

    ♦   steigėjas turi kvalifikuotą elektroninį parašą, šiuo metu galima naudotis:

         ●  valstybės įmonės Registrų centro Sertifikatų centro išduotu kvalifikuotu sertifikatu;

         ● mobiliojo ryšio operatorių - Bitė, Omnitel, Tele2 ir Teledema išduotais kvalifikuotais sertifikatais;

         ●  Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos išduota asmens tapatybės kortele, kurioje įrašyti asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje ir kvalifikuoto parašo sertifikatai;

   ♦  individualios įmonės steigėjas yra veiksnus fizinis asmuo;

   ♦ dokumentai rengiami vadovaujantis patvirtintomis pavyzdinėmis (nuostatų, įstatų, steigimo akto ar steigimo sutarties) formomis;

   ♦ steigiamos individualios įmonės, uždarosios akcinės bendrovės, asociacijos, viešosios įstaigos, mažosios bendrijos ar labdaros ir paramos fondo pavadinime neketinama vartoti trumpojo valstybės pavadinimo „Lietuva“;

   ♦ patalpos buveinei registruoti nėra steigėjo asmeninė nuosavybė turi būti patalpų savininkų elektroniniu parašu pasirašytas sutikimas;

   ♦ patalpoms, suteikiamoms buveinei registruoti, Nekilnojamo turto registre nėra įregistruotas turto areštas;

   ♦ uždarosios akcinės bendrovės akcijos apmokamos piniginiu įnašu;

   ♦ asociacijos, viešosios įstaigos ar labdaros ir paramos fondo veiklos tikslai ir veiklos sritys atitinka Viešųjų juridinių asmenų veiklos tikslų ir veiklos sričių klasifikatorių;

   ♦ labdaros ir paramos fondas nevaldo neliečiamojo kapitalo;

   ♦ pavadinimas yra laikinai įtrauktas į Juridinių asmenų registrą.

Kadangi visų juridinių formų įmonių steigimas yra panašus, todėl detaliau aprašysime tik uždarosios akcinės bendrovės ( UAB ) steigimą.

Pirmas žingsnis steigiant UAB :

UAB Steigimas prasideda nuo pavadinimo rezervavimo. Norint rezervuoti pavadinimą Jums reikės prisijungti prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos  www.registrucentras.lt//savitarna/  → Juridinių asmenų registras → Juridinio asmens prašymai ir užpildyti JAR-5 formą (Prašymas laikinai įtraukti pavadinimą į JAR) tik atminkite, kad Juridinio asmens pavadinimas turi būti sudarytas laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų. Pavadinimas turi skirtis nuo kitų Juridinių asmenų pavadinimų, neturi būti panašus į kitų Juridinių asmenų pavadinimus, žinomesnių užsienio įmonių, įstaigų ar organizacijų vardus, prekių ir paslaugų ženklus, neturi būti klaidinantis. Pateikiame nuorodas, kur galite patikrinti norimą įmonės pavadinimą:

   ♦   Įmonių pavadinimų duomenų bazė 

   ♦  Nacionalinių prekių ženklų duomenų bazė

   ♦  Europos Bendrijos prekių ženklų duomenų bazė

   ♦  Tarptautinių prekių ženklų duomenų bazė

Pavadinime gali būti naudojami lotynų arba graikų kalbos žodžiai, bet viename pavadinime negali būti miksuojami lotynų ir graikų kalbos žodžiai. Pavadinime didžiąją raide gali prasidėti tik vienas žodis, jeigu pavadinimas susideda iš kelių žodžių. Pavadinime negali būti naudojami žodžiai anglų kalba.

Užpildžius prašymą ir pasirašius jį elektroniniu parašu reikia atlikti pavedimą VĮ Registrų centrui 16,22 Eur, nes tik tuomet bus pradėtas vykdyti Jūsų prašymas. Apie prašymo būklę VĮ Registrų centras Jus informuos SMS žinute ir elektroniniu paštu. Pavadinimo įtraukimas į Juridinių asmenų registrą užtrunka vieną darbo dieną. Sprendimas laikinai įtraukti juridinio asmens pavadinimą į Registrą gali būti atidėtas, jeigu pavadinimas neatitinka nustatytiems reikalavimams arba neapmokėta už paslaugą.  Jeigu pavadinimo įregistravimas bus atidėtas dėl to, kad pavadinimas neatitinka nustatytiems reikalavimams, tai iš Registrų centro gausite išsamų paaiškinimą ką turite ištaisyti. Ištaisius klaidas prašymą vėl reikės pasirašyti elektroniniu parašu ir pateikti VĮ Registrų centrui, bet papildomai mokėti už pavadinimo įregistravimą nereikės. Jeigu gavote iš Registrų centro, kad Jūsų prašymas yra įvykdytas, tai galite pereiti prie antro žingsnio steigiant UAB.

Antras žingsnis steigiant UAB:

Norint įregistruoti įmonę Jums reikės prisijungti prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos → Juridinių asmenų registras → Juridinio asmens prašymai → Prašymas registruoti JAR, užpildžius visus prašymo laukus sistema suformuos sekančius dokumentus:

     1)  Steigimo aktas arba steigimo sutartis;
     2)  Įstatai;
     3)  Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E.

Jeigu patalpos buveinei registruoti nėra steigėjo asmeninė nuosavybė, tai sistema suformuos :

   1)  Sutikimą suteikti patalpas juridinio asmens buveinei.

Sutikimą suteikti patalpas turės pasirašyti patalpų savininkas (-ai) elektroniniu parašu prisijungęs prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos. Tęsti įmonės registravimas galėsite tik tuomet, kai bus pasirašytas sutikimas. Gavę sutikimą, jeigu tokio reikia ir pasirašę elektroniniu parašu steigimo aktą arba steigimo sutartį, galėsite keliauti prie trečiojo žingsnio steigiant UAB.

Trečias žingsnis steigiant UAB:

Suformuokite UAB įstatinį kapitalą. Tam tikslui reikia atidaryti UAB banko sąskaitą ir įnešti į ją ne mažiau kaip 2500,00 Eur, bankas išduoda pažymą, patvirtinančią, kad UAB sąskaitoje yra 2500,00 Eur.

Atidaryti kaupiamąją sąskaitą ir suformuoti įstatinį kapitalą galite ir elektroniniu būdu DNB ar Danske banke:

      1)  pateikti bankui elektroninę paraišką;
      2)  kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti banko darbuotojo parengtą kaupiamosios sąskaitos sutartį;
      3)  bankui informavus Registrų centro elektroninių paslaugų sistemą apie sudarytą sutartį ir į kaupiamąją sąskaitą perverstas lėšas įstatiniam kapitalui suformuoti, galėsite tęsti įmonės registravimą.

Ketvirtas žingsnis steigiant UAB:

Kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašykite: Įstatus, Prašymą registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E, apmokėkite VĮ Registrų centrui 57,34 Eur ir pateikite prašymą. Įmonės įregistravimas į Juridinių asmenų registrą užtrunka tris darbo dienas. Apie įregistruotą įmonę VĮ Registrų centras Jus informuos SMS žinute ir elektroniniu paštu. VĮ Registrų centras Jums atsiųs prieigos raktą, kurio pagalba iš VĮ Registrų centro tinklapio galėsite atsispausdinti UAB Elektroninį sertifikuotą išrašą (ESI).
Apie įmonę

UAB "Covinus" - šiuolaikiška buhalterinės apskaitos ir finansinių paslaugų įmonė. Mūsų pagrindinis tikslas - teikti individualius kliento poreikius atitinkančias aukštos kokybės paslaugas,  pasiūlyti originalius sprendimus, siekiant skatinti kliento bendrovės stabilų darbą ir augimą.

BUHALTERINĖ APSKAITA

FINANSINĖ ANALIZĖ

MOKESČIŲ KONSULTACIJOS