Konsultavimas personalo valdymo klausimais | UAB Covinus

Konsultavimas personalo valdymo klausimais

 Konsultuojame visais personalo valdymo klausimais:

    ♦  Darbo sutarčių, konfidencialumo, apmokymų išlaidų atlyginimo, visiškos materialinės atsakomybės, atsakomybės už nelegalias kompiuterių programas ir kitų sutarčių rengimo, kitų veiksmų, susijusių su darbo santykiais, klausimais;

    ♦  Įmonės vidaus dokumentų, reguliuojančių darbo santykius, rengimo klausimais (pareiginių nuostatų, darbo tvarkos taisyklių, kolektyvinių sutarčių ir t.t.);

    ♦  Konsultacijos darbuotojų atleidimo, komandiruočių, atostogų, darbo laiko, darbo apmokėjimo ir kitais klausimais.

Parengiame nestandartines darbo sutartis, visiškos materialinės atsakomybės sutartis, vidaus tvarkos taisykles, pareiginius nuostatus, kolektyvines sutartis.

Apie įmonę

UAB "Covinus" - šiuolaikiška buhalterinės apskaitos ir finansinių paslaugų įmonė. Mūsų pagrindinis tikslas - teikti individualius kliento poreikius atitinkančias aukštos kokybės paslaugas,  pasiūlyti originalius sprendimus, siekiant skatinti kliento bendrovės stabilų darbą ir augimą.

BUHALTERINĖ APSKAITA

FINANSINĖ ANALIZĖ

MOKESČIŲ KONSULTACIJOS